TRIOLA

edukacja 

Szkoła Muzyczna Triola - OPŁATY

Lekcje instrumentu lub śpiewu

30 min. w tygodniu

200 zł miesięcznie

45 min. w tygodniu

260 zł miesięcznie

2 x 30 min. w tygodniu

340 zł miesięcznie

2 x 45 min. w tygodniu

500 zł miesięcznie


 

Opłata za zajęcia pobierana jest miesięcznie od września do czerwca. Płatności należy dokonać do 5-tego dnia danego miesiąca.

Nr konta 60 1050 1924 1000 0091 3815 4191

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który jest dokonywana płatność.

 • Triola © 2018 • 

szkolatriola.pl

2018